største udvalg af dyr
hurtig levering
45 års direkte import

Betingelser

Generelle vilkår og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør ( KN-Aquaristik Versandhandel GmbH ) via webstedet www.kn-aquaristik.de. Medmindre andet er aftalt, modsættes inkluderingen af dine egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres kommercielle eller deres uafhængige erhvervsaktivitet. Iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, udøver deres uafhængige erhvervsmæssige eller kommercielle aktiviteter.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Så snart det respektive produkt er lagt ud på vores hjemmeside, fremsætter vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.  

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne beregnet til køb placeres i "indkøbskurv". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at åbne "indkøbskurv" og foretage ændringer der når som helst.
Efter åbning af "Checkout" -siden og indtastning af dine personlige data samt betalingsbetingelser og forsendelse, vises alle ordredata derefter igen på ordreoversigt-siden.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalingsmetode, bliver du enten sendt til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det passende valg eller indtaste dine data der. Du bliver derefter omdirigeret tilbage til vores online shop på siden med ordreoversigt.

Inden du sender ordren, har du her muligheden for at kontrollere alle detaljerne igen, ændre dem (også via internetbrowserens "tilbage" -funktion) eller annullere købet.
Ved at indsende ordren ved hjælp af knappen "ordre med forpligtelse til at betale" erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine forespørgsler om at forberede et tilbud er ikke-bindende for dig. Vi vil give dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af al information, der kræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, er delvis automatiseret med e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails teknisk sikres og især ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Ret til tilbageholdelse , ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, for så vidt det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 4 Garanti

(1) De lovmæssige garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader straks efter levering og at underrette os og transportøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør det, har dette ingen indflydelse på dine lovpålagte garantikrav.

§ 5 Valg af lov, sted for udførelse, sted for jurisdiktion

(1) Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang dette ikke fjerner beskyttelsen, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren sædvanligvis har bopæl (princip om fordelbarhed).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller sædvanlige bopæl ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Myndigheden til at appellere til retten på et andet juridisk jurisdiktion forbliver ikke påvirket.

(3) Bestemmelserne i FN's salgslov gælder udtrykkeligt ikke.
II Kundeinformation

1. Sælgers identitet

KN-Aquaristik Versandhandel GmbH
Haderslebener Str.4a
25421 Pinneberg
Tyskland
Telefon: 04101/775362
E-mail: info@kn-aquaristik.deAlternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen leverer en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som findes på https://ec.europa.eu/odr .


2. Oplysninger om kontraktens indgåelse

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, kontraktopbevaring

3.1. Kontraktsprog er tysk
 .

3.2. Vi gemmer ikke kontraktens fulde tekst. Før du sender ordren via det online indkøbskurvssystem
 kontraktdataene kan udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, ordredataene, de i loven krævede oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser vil blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet, vil du modtage alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Adfærdskoder

4.1. Vi har forelagt køberne seglkvalitetskriterier for Händlerbund Management AG og den tilhørende Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatslösungen.pdf og https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten

De væsentligste egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsmetoder

6.1. De priser, der er anført i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser og inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen.
 De kan åbnes via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af ordreprocessen og skal desuden bæres af dig, medmindre gratis levering er lovet.

6.3.
 Omkostninger ved pengeoverførsel (Bankoverførsel eller valutakursgebyrer) er fra dig skal bæres i tilfælde, hvor leveringen finder sted i et EU-land, men betaling er indledt uden for Den Europæiske Union.

6.4. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.5. Medmindre andet er angivet for de individuelle betalingsmetoder, skal betalingskravene fra den indgåede kontrakt straks betales.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. For så vidt du er en forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den vare, der sælges under forsendelsen, kun overføres til dig, når varerne er afleveret, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

8. Lovbestemte garantirettigheder

Ansvaret for mangler er baseret på "Garanti" -bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokaterne fra Händlerbund, der er specialiserede i it-lovgivning og konstant kontrolleres for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer den juridiske sikkerhed for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på: https://www.haendlerbund.de/agb-service .

sidste opdatering: 19.11.2018

Set
Facebook Twitter Instagram Youtube Schreiben Sie uns einfach! Mo - Fr: 14:00 - 20:00 Uhr
Sa: 10:00 - 16:00 Uhr
04101 - 775362
  • Sprache erkannt

    Unser System hat festgestellt, dass Sie aus Usa kommen.
    Wollen Sie jetzt zum entsprechenden Sprachshop wechseln?